Acum-toat-lumea-crede-c-e-un-pas-electoral-Reforma-salariilor-bugetarilor-votat-n-prima-lectur-de-c-tre-deputa-i-51654-1542287201.jpg

„Acum toată lumea crede că e un pas electoral”. Reforma salariilor bugetarilor, votată în prima lectură de către deputați

Liberalul Lilian Carp a întrebat dacă reforme prevede bani în plus de la bugetul de stat, sau aceasta s-a făcut din contul sporurilor nereglementate. „Ne duce la ideea că majorări se vor face, dar nu vor mai fi sporuri. Noi avem cazuri când salariul e de 3 mii, iar sporurile sunt de 5 mii. Așa că trebuie să știm: dacă majorările sunt de 7%, atunci se ridică salariile la nivelul sporurilor?”, a întrebat el. Potrivit ministrului Armașu, în bugetul de stat vor fi alocate 1,3 miliarde de lei pentru reformă, iar în interiorul fondului de salarizare au avut loc optimizări.

„Tindem să micșorăm diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu. Ne dăm seama că cei care au avut cele mai mari salarii vor avea creșteri nesemnificative sau deloc, iar cele mai mici vor crește mai mult. Am evaluat 1.800 de posturi ca eșantion reprezentativ pentru a face grila unică”, a specificat ministrul.

„Majoritatea instituțiilor au temerea că, atunci când o persoană va fi eliberată și se va angaja alta, salariul de funcție poate fi mai mic. De ex, salariul un șef de direcție va fi mai mic decât cel a unui de șef de secție, dacă acesta va fi angajat după intrarea în vigoare a legii”, a comentat deputatul Ștefan Creangă.

Armașu a precizat, în acest sens, că persoana angajată mai târziu va primi doar salariul stabilit prin lege. „Situația se întâlnește doar la angajații care au primit salarii foarte mari până acum”, a punctat ministrul.

„Sigur că necesitatea majorării salariilor bugetarilor nimeni nu o pune la îndoială, altfel nu vom mai avea socialiști. trebuie de mai făcut ordine în sistem ca adaosurile să nu fie de 70-80%, iar salariile de bază – 20%. Dar reforma trebuia să o faceți la început de mandat. Acum sigur că toată lumea crede că e un pas electoral”, a comentat liderul PSRM, Zinaida Greceanîi.

Precizăm că proiectul stabilește un sistem unitar de salarizare în sectorul bugetar și cuprinde principiile, regulile şi procedurile de stabilire a drepturilor salariale în raport cu ierarhia funcţiilor din sectorul bugetar. Noile reglementări definesc salariu lunar ca retribuţie bănească care include salariul de bază şi toate sporurile, premiile şi alte drepturi salariale acordate suplimentar fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar. Salariu de bază va fi un element din partea fixă a remuneraţiei lunare la care are dreptul personalul din unităţile bugetare, corespunzător clasei de salarizare, în funcţie de categoria de calificare și vechimea în muncă. Treaptă de salarizare va include nivelul salariului de bază raportat la vechimea în muncă. 

Valoarea minimă de referinţă pentru cea mai joasă clasă de salarizare se propune a fi stabilită la nivel de 1500 lei pentru majoritatea categoriilor de angajaţi în sectorul bugetar. Costul implementării proiectului în instituţiile finanţate din bugetul de stat şi bugetele locale se estimează, pe termen mediu, (anii 2019-2021) la 3 950 mii. lei. Mijloacele sunt prevăzute în Cadrul bugetar pe termen mediu. Către anul 2021 se preconizează o creştere de circa 30 % a salariului mediu lunar pentru angajaţii instituţiilor finanţate din bugetul de stat şi de peste 55 % – celor din bugetele locale.
Noul sistem se propune să intre în vigoare la 1 decembrie curent. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie votat și în a doua lectură.


Preluat de la: Agora.md