download-3_96340200.jpg

Republica Moldova îşi consolidează cooperarea cu Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat

Republica Moldova este singura ţară din cele 117 de state-părţi la Convenţia de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, care, suplimentar implementării cu succes a serviciului e-apostila, dispune de un sistem on-line de verificare a autenticităţii apostilelor semnate electronic, prin intermediul portalului www.apostila.gov.md. Declaraţia a fost făcută de către secretarul general al Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat (HCCH), Christophe Bernasconi, în cadrul întrevederii cu secretarul de stat al MAEIE, Carolina Perebinos.

Cei doi oficiali au trecut în revistă participarea Republicii Moldova la convenţiile internaţionale adoptate în cadrul HCCH, în context, Christophe Bernasconi apreciind faptul că Republica Moldova a ratificat toate convenţiile de bază ale HCCH.

De asemenea, interlocutorii au subliniat că printre avantajele calităţii de membru a ţării noastre se numără şi dreptul de acces prioritar la instrumentele de asistenţă tehnică ale HCCH destinate implementării eficiente a convenţiilor organizaţiei, convenindu-se asupra identificării de către autorităţile naţionale competente a necesităţilor în acest sens.

Notă: Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat este o organizaţie internaţională constituită în 1893, iar în 1955, odată cu intrarea în vigoare a Statutului acesteia, a devenit organizație interguvernamentală cu caracter permanent. HCCH are ca scop să acţioneze pentru unificarea progresivă a regulilor de drept internaţional privat prin elaborarea unor convenţii internaţionale deschise atât statelor-membre ale HCCH, cât şi altor state. Republica Moldova este membru la HCCH din 16.03.2016.


Preluat de la: Publika.md